Nederlands
 • darkblurbg
  CKW Solar Group
  Europees specialist in fotovoltaïsche systemen
 • darkblurbg
  CKW Solar Group
  Europees specialist in fotovoltaïsche systemen

CKW Solar Group is een handelsnaam van CKW Trading B.V. De verantwoordelijkheid voor de website berust bij CKW Trading B.V. en om die reden hanteren wij deze naam gedurende dit statement.

In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens CKW Trading B.V., namens CKW Solar Group, kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die persoonsgegevens kunnen doen. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Om uw persoonsgegevens te beschermen voldoet CKW Trading B.V. aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen om u van onze producten, diensten of informatie te voorzien, worden verwerkt overeenkomstig deze wet.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Als u gebruik maakt van onze website kunt u door middel van het invullen van een offerteaanvraag, geheel vrijwillig, persoonsgegevens achterlaten. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ontvangen via e-mail, brief of telefoon.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en wat doen wij ermee?
CKW Trading B.V. kan de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Voornaam*
 • Achternaam*
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer*
 • E-mailadres*

Om u van dienst te kunnen zijn hebben wij tenminste de persoonsgegevens met een sterretje van u nodig. De rest van de persoonsgegevens kunnen als aanvullend beschouwd worden en kunnen leiden tot een nog gerichtere dienstverlening.

CKW Trading B.V. bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het opbouwen van contacthistorie voor aftersales service en het uitbouwen van ons klantenbestand
 • Het verstrekken van de gevraagde informatie

Op het moment dat u aangeeft het contact, op welke manier dan ook, te willen stoppen, voldoen wij daar direct aan. Ditzelfde geldt voor mail of reclame die u van ons ontvangt.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie. Bovendien zijn medewerkers van CKW Trading B.V. verplicht tot vertrouwelijkheid en tot het niet onrechtmatig en onnodig verstrekken van uw persoonsgegevens.

Delen wij uw persoonsgegevens met andere partijen?
Nee, CKW Trading B.V. gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Andere partijen zullen, zonder uw toestemming, nooit uw persoonsgegevens in kunnen zien of in handen kunnen krijgen.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de periode dat de garantie (2 jaar of 5 jaar) op de producten van toepassing is. Door uw persoonsgegevens te bewaren kunnen wij nazien welk artikel u heeft ontvangen.

Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG)

Wat zijn uw privacy rechten?
Op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om CKW Trading B.V. te verzoeken om inzage (art. 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om CKW Trading B.V. te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonspersoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via de, bij het punt ‘Contactpersoonsgegevens’, genoemde contactmogelijkheden.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Minderjarig
Indien u jonger bent dan 16 jaar dient één van uw ouders, dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, zodat er geen persoonsgegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Wijzigingen privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Om die reden is het raadzaam regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 13-03-2019.

Contactpersoonsgegevens
CKW Trading B.V. is gevestigd te Lichtenvoorde en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 58889604 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bij vragen over het privacy statement is CKW Trading B.V. te bereiken op telefoonnummer +31 544 842499. Ook kunt u contact opnemen per e-mail via ons e-mailadres info@ckw-trading.eu.